Misjonsprosjektet
Misjonsprosjektet

Les mer om vårt misjonsprojekt i Midtøsten.

The Vision: to see a growing Church in the Middle East and North Africa, confident in Christian faith and witness, serving the community and contributing to the good of society and culture.The Mission: to provide the churches and Christians of the Middle East and North Africa an opportunity to witness to Jesus Christ through inspirational, informative, and educational television services

SAT-7 Gausel menighets misjonsprosjekt
av Signe Godeset Figved

Hvordan kan vi, du og jeg, være med og dele det glade budskapet, gleden og håpet vi har fått i Jesus, til mennesker i andre nasjoner, land det er vanskelig å komme inn i, oppholde seg i, og med helt andre språk?

Jesus sa jo: (…) Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler… Gausel menighet sitt misjonsprosjekt er SAT-7, satellitt-TV til Midt-Østen og Nord-Afrika, med fem ulike kanaler. ¾ av alle programmene er produsert i regionen, av nasjonale, kristne medarbeidere som kjenner språk og kultur. 99 prosent av innbyggerne i Midt-Østen og Nord Afrika har satelittantenner og TV. Det er en enorm sjanse til å spre evangeliet til nye mennesker, men og støtte til en presset og forfulgt kirke i disse landene. SAT-7 kommer inn i det offentlige rom med barneprogram, debattprogram og rådgivning av ulike slag, med bud om frihet for alle og likhet for loven, med eksempler fra Jesu undervisning, døgnet rundt, året rundt. Det er vennskap over grenser.

Kanalen har 520 millioner seere, og har mange gode tilbakemedinger: ”Sannheten om Jesus Kristus, som jeg fant på deres kanal, gir meg fred.” ”Takk for deres vidunderlige kanal.” ”Dette var første gang i mitt liv jeg følte at jeg ikke var alene.” Vi kan være med og støtte dette prosjektet økonomisk og huske SAT-7 i våre bønner.
Del denne artikkel på e-post