Sorggrupper
Sorggrupper

Støttegrupper for mennesker i sorg

Dette er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer. Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen forventer vi at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon. Gruppene organiseres av diakonene i Stavanger bispedømme.

• Gruppene har to ledere som har kunnskap om og erfaring med sorg. • Gruppene er åpne for alle uansett livssyn og kirketilhørighet

• En gruppe består av 6 -8 personer og møtes 8 -10 ganger

• Gruppene settes sammen av deltagere som er i noenlunde samme livssituasjon

• Gruppene møtes på fast sted

• Nye grupper startes opp når det har meldt seg 6 -8 deltagere • Alle som deltar har taushetsplikt

• Tilbudet er gratis

Ønsker du å melde deg på en sorggruppe?
Ta kontakt med diakonen i Gausel kirke på telefon 51810637.
Del denne artikkel på e-post