Mat og Prat for 15-åringer
Mat og Prat for 15-åringer
Mandagene 15.mai, 22.mai og 29.mai  KL.14:30-16:00
Bli bedre kjent med dere selv, andre og Gud.
 
Vi skal ta utgangspunktet i Fuel Box – Ungdom. Det å reflektere sammen, dele tanker og følelser, spise, snakke og le sammen kan være godt, lærerikt og forebyggende og styrkende for en
selv og gruppa.
 
Påmelding skjer ved å sende mail til kateket Anita Skretting, as656@kirken.noDel denne artikkel på e-post