Mat og Prat for 15-åringer
Mat og Prat for 15-åringer
Vi skal ta utgangspunktet i Fuel Box – Ungdom. Det å reflektere sammen, dele tanker og følelser, spise, snakke og le sammen kan være godt, lærerikt og forebyggende og styrkende for en
selv og gruppa.
Bli bedre kjent med dere selv, andre og Gud.
 
Vi skal ta utgangspunktet i Fuel Box – Ungdom. Det å reflektere sammen, dele tanker og følelser, spise, snakke og le sammen kan være godt, lærerikt og forebyggende og styrkende for en
selv og gruppa.

Dato: Mandagene 7. mai, 14. mai, 28. mai og 4. juni

Klokkeslett: 14,30—16,00.

Påmelding skjer ved å sende mail til kateket Anita Skretting, as656@kirken.noDel denne artikkel på e-post