Blir med som bøssebærer!
Blir med som bøssebærer!

Vann reder liv! 9.april går vi med bøsser på dørene rundt om i menigheten. Vi trenger flere voksne bøssbærerere til aksjonen. 

Ta kontakt med kateket Anita Skretting på as656@kirken.no dersom du ønsker å være med som bøssebærer tirsdag 9.april. Vi trenger flere voksne bøssbærerere til aksjonen. ​

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.

Fasteaksjonen kan gi rent vann til 175.000 mennesker hvert år! 
To uker før påske går rundt 40.000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter fra dør til dør over hele landet og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. I tillegg mobiliseres tusenvis av nordmenn til å være med å rette søkelyset mot urettferdigheten som er årsaken til fattigdom og konflikt. Fasteaksjonen ble arrangert for første gang i 1967, og i dag er bare TV-aksjonen større i Norge. Til sammen har det blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen.

Fasteaksjoinen forander verden!
Fasteaksjonen samler inn mer enn penger. Hvert år setter vi også søkelyset på en av årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge kan gjøre verden mer rettferdig. Det handler ofte om å formidle til dels veldig komplekse problemstillinger på en enkel måte og vise hvordan noen få enkle tiltak kan utgjøre en stor forskjell.

Som freds- og miljønasjon med store inntekter fra olje- og gassutvinning og verdens største sparegris i form av Oljefondet, har Norge et enormt ansvar og en enorm mulighet for påvirkning. De seneste årene har Fasteaksjonen bidratt til å legge press på norske politikere og næringsliv for å kutte mer i egne utslipp, ta et større ansvar for klimatilpasningstiltak i utviklingsland, stoppe skatteflukt fra fattige land til skatteparadiser og investere mer av oljepengene i utvikling og mindre i forurensende og uetiske selskaper.

Hvorfor fasteaksjonen?
Fasteaksjonen arrangeres hvert år i den kristne fastetiden før påske. Mange nordmenn vet lite om den kristne fasten. Andre ser på fasten som en tid der man spiser mindre kjøtt og bruker mer tid på bønn og refleksjon. Men vi i Kirkens Nødhjelp holder frem en utadvendt og aktiv faste. Den fasten Gud har valgt skal, ifølge profeten Jesaja, gjøre oss i stand til: «å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.»

Les mer om fasteaksjonen på Kirkens nødhjelp sine nettsider. 
Del denne artikkel på e-post