Kirkevalg
Kirkevalg

Vil du stille til valg i menighetsrådet? 

I september skal det velges nytt menighetsråd. I den forbindelse har vi i nominasjonskomiteen fått i oppdrag å skaffe kandidater til valget. Menighetsrådet har først og fremst ansvar for den lokale menighet og dens arbeid.  Du inviteres til å være med på å skape fremtidens kirke! Ulike meninger og ulikheter gjør fellesskapet rikere. Derfor er det behov for nettopp deg.

Meld inn forslag til kandidater innen 15. april. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som senest i 2019 fyller 18 år.

Har du lyst til å stille til valg, ta kontakt med en av oss i nominasjonskomiteen:   
Jan Steinar Halås, jaste-h@online.no
Kirsti Eiken, kirsti.eiken@lyse.net
Eli Thorset Våge, Eli.vaage@lyse.net 

 

Det er også anledning til å levere inn listeforslag.

Forslag til valglister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson/tillitsvalgt. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling. Listeforslaget skal ordnes i prioritert rekkefølge. Listeforslaget bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn, og minst 20 % representasjon av ungdom under 30 år. Fristen for å levere valglister er 30. april kl. 12.00.

 

Kirkevalget finner sted 8.- 9. september 2019,                                                            med forhåndsstemming fra 10. august.

Du kan lese mer på kirkevalget.no
Del denne artikkel på e-post