0 år - Min Dåp

Gratulerer! Et barn er kommet til verden.

 

Det er mange følelser knyttet til det å få barn, glede, takknemlighet, undring - men kanskje også uro og uvisshet. Hvem er den lille? Hvordan bli livet? Klarer vi å gi det som trengs? 

 

Vi vil invitere dere til å ta med alt dette til kirken. Ved døpefonten viser vi glede og takknemlighet over barnet vi har fått. Samtidig legger vi barnet i Guds hender og ber han holde det fast i sin kjærlighet. Barnet blir gjennom vann og ord del av noe som er større enn vi kan sette ord på.

 

Vi vil invitere dere til å ta med alt dette til kirken. Ved døpefonten viser vi glede og takknemlighet over barnet vi har fått. Samtidig legger vi barnet i Guds hender og ber han holde det fast i sin kjærlighet.

 

Barnet blir gjennom vann og ord del av noe som er større enn vi kan sette ord på.

 

Hvordan melder jeg barnet til dåp ?

 

For å gjøre avtale om dåp ber vi dere ta kontakt med Kirkens servicetorg på

tlf. 51 84 04 00. Kontortid er mandag – fredag kl. 08:00-15.00.
 

Innmeldingsskjema for dåp (vedlagt) kan dere også finne elektronisk på denne siden.
Skjemaet returneres til servicetorget i god tid før ønsket dåpsdato.

 

Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er oppgitt av presten. Dåpen er i starten av gudstjenesten. Se i kolonnen til høyre for aktuelle dåpsdatoer. 

Kontaktperson

Sokneprest Øyvind Tjelle
Telefon: 51 81 06 32

E-post: ot424@kirken.no

Du kan låne dåpskjole helt gratis

Ta kontakt med soknepresten ved påmelding dersom du ønsker å låne dåpskjolen.
Bilde av
 dåpskjolen og dåpsluene.

Dåpsgudstjenester

Dere er velkommen til dåp i Gausel kirke følgende søndager:

13. og 27.januar

3., 10. og 17.februar

10 og 24.mas

14. og 21.april

12. og 26.mai 

9. juni

Dåpsgruppesamlinger

Samlingen finner sted i kirkestuen og varer fra kl. 17.00-18.00.

17.januar 

21.februar 

21.mars

23.mai

Min Kirke 0-18 år

Babysang  Babysang  2-årsbok 
Dåp Babysang Myldresamling
4-årsbok  4-årsbok  1. kl. Dåpsskolen
Min Bibel  Mitt hjem Dåpsskole
 2. kl. Juleverksted  3. kl. Tårnagentene  3. kl. Tårnagentene
Påskeverksted  Tårnagenter Karneval
5. kl. Give me 5   6. kl. LysVåken / Kode B Minilederkurs 
Opplevelsessamling
LysVåken Miniledere
8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld
Lifeskills1 Konfrimant Mat & Prat
8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld  
MILK Lifeskills2