0 år - Min sang - Babysang

 

Babysang er et tilbud på onsdager for foreldre og barn opp til 1 år.

På samlingene er det sang, regler, rytmeinstrument, såpebobler, "fallskjerm", bønn og velsignelsen tilslutt. I løpet av året har vi 3 kurs à 10 samlinger. To på vinter-/vårhalvåret og ett på høsthalvåret.

Vanligvis er det to grupper hver gang. Gruppene er delt inn etter barnets alder og i forhold til om barnet har begynt å krabbe:

  • 1. gruppe kl 11.00-11.45 for de minste.
  • 2. gruppe kl 12.30-13.15 for de som er i krabbestadiet. 

  • Felles lunch kl 11.45 - 12.30. Ta med niste. Vi serverer kaffi og te.
Meld deg neste kurs med å sende en e-post eller tekstmelding til Brit L. Gundersen. 

Kontaktperson

Brit L. Gundersen

Telefon: 481 25 474

E-post: brilgun@lyse.net

Min Kirke 0-18 år

Babysang  Babysang  2-årsbok 
Dåp Babysang Myldresamling
4-årsbok  4-årsbok  1. kl. Dåpsskolen
Min Bibel  Mitt hjem Dåpsskole
 2. kl. Juleverksted  3. kl. Tårnagentene  3. kl. Tårnagentene
Påskeverksted  Tårnagenter Karneval
5. kl. Give me 5   6. kl. LysVåken / Kode B Minilederkurs 
Opplevelsessamling
LysVåken Miniledere
8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld
Lifeskills1 Konfrimant Mat & Prat
8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld  
MILK Lifeskills2