11 år - Mitt lys - LysVåken

Hvem: Alle som går i 6 klasse.

Når: ​​​​Datoer for 2017 er: lørdag 1. desember kl. 16.30 til søndag 2. desember, etter gudstjenesten, ca. kl. 12.30.

Hva: Natt til 1. søndag i advent er kirkens nyttårsaften! Kirker i hele landet feirer dette sammen med 6. klassingene. Det vil vi i Gausel kirke også gjøre. 

Her skal vi bli kjent med hverandre, leke, ha forskjellige aktivi-teter bl.a. å lage innslag til gudstjenesten. Vi skal ha nyttårsfest med god mat, godterikoldtbord, besøk av en forteller, og sist men ikke minst, overnatte i kirken!
Gudstjenesten på søndag begynner kl. 11.00 og varer litt over en time. Familie og venner er hjertelig velkommen på gudstjenesten. Det er kirkekaffe etterpå.

 

Hvor: I Gausel kirke.

Påmelding: Kommer

Påmeldingsfrist: Mandag 26. november

 

Kontaktperson

Menighetspedagog
Rut Terese Fjeld


Telefon: 51 81 06 36
Epost:
rf685@kirken.no

Påmelding til LysVåken 2017

Fyll ut navn på deltakeren. Mobilnummer og e-post du fyller ut her, blir hovedkanal for videre informasjon. Gule felt må fylles ut, skriv x hvis dette ikke er mulig. Hvis problemer, send epost med påmeldingsinformasjon til menighetspedagog Rut Terese Fjeld eller ring (se detaljer ovenfor).
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
Mobil:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:

1.KONTAKTPERSON: Skriv navnet på den som du har oppgitt mobilnummer og epost til. Det er viktig at et tlf.nr. er til en forelder/foresatt som er tilgjengelig mens LysVåken pågår. .
2. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle matbehov, allergier, funksjonshemminger eller andre ting som vi må ta hensyn til?
3. SKOLE: Hvilken skole går barnet på ?
4. BILDER: Kan situasjonsbilder tatt under tiltaket benyttes av kirken? Bildene blir publisert uten navn
5 VOKSENHJELP: For å klare å gjennomføre helga, er vi avhengig av å ha noen voksene som kan hjelpe til. Vi trenger derfor flere voksene som har mulighet til å bidra noen timer i løpet av helgen. Eksempelvis med matlaging, voksennærvær og lignende (Hvilke oppgaver avtales nærmere).


Min Kirke 0-18 år

Babysang  Babysang  2-årsbok 
Min dåp Min babysang Min kropp
4-årsbok  4-årsbok  1. kl. Dåpsskolen
Min Bibel  Mitt hjem Min tur
 2. kl. Juleverksted  3. kl. Tårnagentene  3. kl. Tårnagentene
Min Påske  Mitt oppdrag Mitt vennskap
5. kl. Give me 5   6. kl. LysVåken / Kode B Minilederkurs 
Min historie
Mitt lys Minilederkurs
8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld
Lifeskills Min tro Mat & Prat
8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld  
MILK Lifeskills 2