Lifeskills

Har du spørsmål om livet?

 

Vi inviterer deg til kirken for å utforske temaene:                  
Vennskap - Kroppsbilde - Kjøpepress - Livsmestring.   

I fellesskapet; gjennom spørsmål, samtaler og leker, deltar vi alle med det hver av oss er opptatt av. Vi serverer varm mat hver gang vi samles.

Se bort fra informasjonen i HinnAvis og Kirkehilsen. Datoer og påmelding kommer på et senere tidspunkt. Vi sender invitasjon i posten når vi har landet på datoer i 2019. 

 

Min Kirke 0-18 år

Babysang  Babysang  2-årsbok 
Min dåp Min babysang Min kropp
4-årsbok  4-årsbok  1. kl. Dåpsskolen
Min Bibel  Mitt hjem Min tur
 2. kl. Juleverksted  3. kl. Tårnagentene  3. kl. Tårnagentene
Min Påske  Mitt oppdrag Mitt vennskap
5. kl. Give me 5   6. kl. LysVåken / Kode B Minilederkurs 
Min historie
Mitt lys Minilederkurs
8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld
Lifeskills Min tro Mat & Prat
8. kl. Pizzakveld 8. kl. Pizzakveld  
MILK Lifeskills 2