Søndagsskole

Vi har samlinger på søndager fra klokken 11.00 - ca. 12.30. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Velkommen!
  
Når det i programmet står at det er gudstjeneste er vi med på den.

Det er ikke søndagsskole i høst og juleferien.

Kontaktperson

Anne Beth Gilja Johansen

Telefon: 90539756

E-post: habjohansen@hotmail.com

Program

Januar
21. Søndagsskole
28. Søndagsskole


Februar
25. Søndagsskole


Mars
11. Søndagsskole
25. Søndagsskole


April

1. Søndagsskole

22. Søndagsskole


Mai
13. Søndagsskole

27. Søndagsskole
 

Juni
3. Søndagsskole

17. Søndagsskole