Program

September
3. Søndagsskole
10. Søndagsskole og tur
Tur til kongeparken. Binnende påmelding innen 20.8 til
habjohansen@hotmail.com
17. Søndagsskole

 

Oktober
22. Søndagsskole
29. Søndagsskole

 

November
5. Søndagsskole
19. Søndagsskole
26. Søndagsskole


 

Søndagsskole

Vi har samlinger på søndager fra klokken 11.00 - ca. 12.30. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Velkommen!
  
Når det i programmet står at det er gudstjeneste er vi med på den.

Det er ikke søndagsskole i høst og juleferien.

Kontaktperson

Anne Beth Gilja Johansen

Telefon: 90539756

E-post: habjohansen@hotmail.com