Søndagsskole

Vi har samlinger på søndager fra klokken 11.00 - ca. 12.30. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Velkommen!
  
Når det i programmet står at det er gudstjeneste er vi med på den.

Det er ikke søndagsskole i høst og juleferien.

Kontaktperson

Anne Beth Gilja Johansen

Telefon: 90539756

E-post: habjohansen@hotmail.com

Program

Januar
13. Oppstart

20. Søndagsskole

25-26.januar Join-in på Fredheim Arena


Februar

3. Søndagsskole 

10. Søndagsskole


Mars

3. Søndagsskole 

10. Søndagsskole 

17. Søndagsskole 

31. Søndagsskole 


April

7. Søndagsskole 

28. Søndagsskole


Mai

5. Søndagsskole 

19. Søndagsskole

26. Søndagsskole