Søndagsskole

Vi har samlinger på søndager fra klokken 11.00 - ca. 12.30. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Velkommen!
  
Når det i programmet står at det er gudstjeneste er vi med på den.

Det er ikke søndagsskole i høst og juleferien.

Kontaktperson

Anne Beth Gilja Johansen

Telefon: 90539756

E-post: habjohansen@hotmail.com

Program

August
26. Oppstartsgudstjeneste med
Kirkehuset forteller. Familievennlig.

September
2. Søndagsskole
9. Tur til kongeparken. Ikke søndagsskole i kirken.
16. Søndagsskole

Oktober
21. Søndagsskole

November
4. Søndagsskole
11. Søndagsskole
18. Søndagsskole
25. Søndagsskole