Begravelse

 

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskjed og til å ta fram minne enten for å gjøre egne liv rikere – eller å avslutte en historie. 

Begravelse i kirken er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. Ved graven (eventuelt i krematoriet) foretas jordpåkastelse. Presten kaster tre ganger jord på kisten og sier: "Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå."

 

Nyttig informasjon om begravelsen:
 - Begravelse - avskjed med livet 
 - Planlegge gravferd
 - Huskeliste
 - Musikalske innslag
 - Gangen i seremonien
 - Etter begravelsen 

Når noen dør, kan pårørende kontakte Kirkens servicetorg på 51840400 for avtale om kirkelig begravelse. Hvis man ønsker å involvere et begravelsesbyrå i forbindelse med dødsfallet, pleier byrået ta seg av denne kontakten. En liste over begravelsesbyrå i Stavanger finnes her.

Kontaktperson

Sokneprest Øyvind Tjelle

Telefon: 51 81 06 32

E-post:
ot424@kirken.no