Begravelse

 

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskjed og til å ta fram minne enten for å gjøre egne liv rikere – eller å avslutte en historie. 

Begravelse i kirken er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. Ved graven (eventuelt i krematoriet) foretas jordpåkastelse. Presten kaster tre ganger jord på kisten og sier: "Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå."


Når noen dør, kan pårørende kontakte Kirkens servicetorg på 51840400 for avtale om kirkelig begravelse. Hvis man ønsker å involvere et begravelsesbyrå i forbindelse med dødsfallet, pleier byrået ta seg av denne kontakten. En liste over begravelsesbyrå i Stavanger finnes her.

Kontaktperson

Sokneprest Øyvind Tjelle
Telefon: 51 81 06 32

E-post: ot424@kirken.no