Altertavlen

”Forhenget som revnet” er utgangspunktet i kirkens altertavle. Den består av to rustrøde sidetepper som er revnet. Midtteppet lar oss dermed se like inn i helligdommen og det nye Guds rike.Foran er den oppstandne Kristus som rekker ut sine hender og kommer oss i møte. 

På oppdagelsesferd i Gausel kirkes altertavle ”Forhenget som revnet” er utgangspunktet i kirkens altertavle. Den består av to rustrøde sidetepper som er revnet. Midtteppet lar oss dermed se like inn i helligdommen og det nye Guds rike. Foran er den oppstandne Kristus som rekker ut sine hender og kommer oss i møte. Gausel kirke ble vigslet i 1996. Tekstilkunstner Bjørg Marit Bjørnevik fra Bryne har laget kunstverket, og det kom på plass høsten 1998. 

Det fortelles at forhenget inn til det aller helligste rommet i templet i Jerusalem revnet da Jesus døde på korset. Det revnet i to fra øverst til nederst. Altertavlens to sidetepper i varme rødfarger bygger på dette, og inn mot midten ser vi frynsekantene. Kun øverstepresten hadde adgang til dette rommet hvor paktskisten stod, og han gikk inn en gang i året og bar fram soning for folkets synder. Teppene har farge som preges av elde, slitasje og med mønstre som nærmest forsvinner. Her er lagt inn syvarmete lysestaker, musikkinstrumenter, søylehoder fra ulike kulturer og byggeskikker, krukker og kar og også kjeruber. En kjerub er en type engel med 3 par vinger. De er omtalt flere ganger i Det gamle testamente. 

Som et sceneteppe som trekkes til sides forsvinner det gamle, og alt det nye som Jesus brakte trer fram i midten. Bakteppet har ulike felter med mye symbolikk innfelt. Det mørkeblå i bunnen er dåpskaret. Dåpen som starten og grunnlaget i den troendes liv. I dåpskaret finner vi 12 små skip for de 12 disiplene. Vi ser et gullforgylt Kristus-symbol, to Y´er, en ovenfra og en nedenfra, Kristus er Gud og menneske. I dåpskaret er det innfelt 25 små symboler for leddene i trosbekjennelsen. Videre er det en stor V i dåpskaret, som uttrykker noe av de døptes lengsel oppad mot Gud. Øverst i karet er der 5 tente oljelamper, symbol for de 5 kloke jomfruer som hadde lampene sine tent, og minner oss om å være beredt. 

For kunstneren har det vært viktig å få med et kart over datidens landområder. De bibelske hendelser kan plasseres på kartet. Det strekker seg fra Portugal og Spania i vest, hele Middelhavet og til India i øst. Paulus sine misjonsreiser gikk blant annet til en liten øy sør for Kreta og deretter til Malta. Senere vandret Paulus fra Napolibukten til Roma hvor han led martyrdøden. Reiseruten kan følges på kartet. Edens hage er markert ved er rødt eple i området mellom Eufrat og Tigris. På Arafat-fjellet strandet Noahs ark. Abraham vandret ut fra Ur i Mesopotamia til Kanaan omkring 1900 år før Kristus. Ur er merket med en pyramide. Vi kan legge merke til Jakobs stige, Betlehemsstjernen, folkevandringer og slavearbeid i Egypt. 

Bak Kristusfiguren fremstiller teppet Getsemanehagen på Oljeberget. Det bugner av vinløv og drueklaser. ”Jeg er vintreet, dere er grenene”. Oliventrærne viser til at korsfestelsen fant sted på nettoppet et avsides område med skrupresser og kverner for utvinning av olivenolje. De fem røde rosene står for Jesu fem sårmerker. Nederst på det gule feltet er der sennepsfrø. Dette minste frøet, som blir til den største veksten i hagen. Dette bildet bruker Jesus om Guds rike og uttrykker at det begynner i ringhet og litenhet og fullendes i herlighet. Åker med modent korn i aksene står for brødunderet og henspiller også på brødet i nattverden. Øverst på midtteppet har kunstneren brukt mandorla-formen. Vi vet at en glorie strekker seg som en bue over et hode, mens mendorla-formen benyttes når en hel figur skal omsluttes. Det er et gammelt symbol for å inneslutte noe verdifullt i et hardt, nesten ugjennomtrengelig skall. Inni finner vi her treenigheten uttrykt ved en trekant med Guds øye. Under her et lite grønt felt for paradisets grønne enger, en ny himmel og en ny jord. Det nye Jerusalem med 12 perleporter. Det er tre perler i hver av de fire sidene i bymuren. Nederst i sirkelbuen ses glasshavet ”Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild”, Joh. åp. 15,3. 

Like utenfor treenigheten er det 4 kjeruber som står sentralt i velkomsten av den nye by, samt 24 vingepar for å inkludere ”De 24 eldste” Regnbuen over treenigheten har sin bakrunn i Guds pakt med Noah. Duen er Den Hellige Ånd. Hele mandorlaen utgjør også omrisset av en båt. Utenfor båtvelven er det et felt med gule brusende englevinger. Kunstneren forestiller seg disse som ”arbeidsenglene” våre. Det blå feltet like derover har havets bølger i seg. Vi er alle seilere på ”Livets hav”. Skipet, er det trygge tilholdssted for Guds farende folk. Aller øverst er himmelen, universet: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord” – og sentralt i midten av hele altertavlen en stilisert Kristus-skikkelse av pleksiglass. Tornekronen er kastet. De fem sårmerkene ses. Han er den usynlige nærværende Kristus i vår hverdag. Hans hender strekker seg ut for å omslutte oss og velsigne oss.