Givertjeneste i Gausel menighet

 


Hvorfor er det viktig å være med i givertjenesten i Gausel menighet?
Som menighet ønsker vi å være en positiv faktor i barn og unges hverdag på Gausel. I vår bydel er vi som kirke med å skape gode og trygge møter mellom barn, ungdom, voksne – og Gud. Vi har et godt arbeid som har grunn til å være stolte av; babysang, kvikkas, minigospel, barnegospel, G2 ungdomsklubb (for ungdom fra 8. kl.) og lederkurs for ungdom i ulik alder. Dette er det kontinuerlige, faste arbeidet som kommer i tillegg til menighetens trosopplæringsarbeid. Når en er med i givertjenesten, støtter en menighetens kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid.Til å drive dette arbeidet trengs det mange frivillige medarbeidere, men det er også til stor hjelp med ansatte - og noen av disse må menigheten lønne selv.

Givertjeneste er en forutsigbar inntekt for menigheten. Det gir menighetsrådet en oversikt over hvor mye inntekter som kommer til dekning av stillinger, og det har betydning for hvordan resten av inntektene disponeres. Til eksempel har det betydning i forhold til hvor ofte det samles inn offer til menighetsarbeidet i gudstjenesten.

I Gausel menighet har vi givertjeneste med 60 faste givere.

I 2017 ble det til sammen gitt ca kr. 500.000,- i fast givertjeneste til menigheten. Menigheten har lønnsutgifter på over kr. 900.000,- som dekkes av givertjeneste, loppemarked, julemesse og offer i gudstjenesten.

Menigheten har påtatt seg et ansvar og lønner flere ansatte:

  • ungdomsleder med informasjonsansvar 100 % stilling
  • dirigent i barne og minigospel i 20 % stilling
  • diakon i 20% stilling
  • barne og familiearbeider i 30 % stilling
  • leder av babysang

Vil du bli med å støtte dette arbeidet på fast basis? Ta kontakt med daglig leder om du ønsker å bli med i givertjenesten, eller om du allerede er med, men ønsker å endre på avtalen


Glad giver ?

Ønsker du å støtte det frivillige arbeid som drives for barn og unge i Gausel kirke ? 

Da kan du gi ved å bruke konto 3201 32 71673 eller Vipps #122735

Kontaktperson

Daglig leder Olaug Mestad Slettbakk

Telefon: 51 81 06 33 

E-post: 
om824@kirken.no