Menighetsbladet - Kirkehilsen

Kirkehilsen er menighetsbladet for kirkene Gausel og Hinna.

Vi distribuerer bladene 4 ganger i året til våre 25.000 innbyggere.

Har du noe på hjertet ?

Skriv til menighetsbladet.
Send inn ditt innlegg til redaktør Erik Gjerdahl på epost: eg789@kirken.no

Glad i å gå tur? Bli bladbærer

Kunne du tenke deg å dele ut menighetsblad i ditt nabolag mens du går på tur ? Ta kontakt med redaktør Erik Gjerdahl 

Telefon: 51 81 06 35.

 

Annonsør ?

Ta kontakt med annonseansvarlig Katrine Pedersen.
Telefon: 51 90 57 72 
E-post: kp973@kirken.no