Menighetsrådet 2015 - 2019

 

 

Faste medlemmer:
Fredrik Sønstabø, leder 
Karen Faa, nestleder 
Arne Sindre Gilje
Malin Tveterås
Beth Bakkane Erfjord 
Lilian Stokkeland
Thomas Hetland
Ann Eilin Skretting


Sokneprest:
Øyvind Tjelle

Varamedlemmer: 
Tor Eriksen
Egil Dankel
Linn Katrine Høie
Harald Figved
Inge Magnar Halsne
 

Saksbehandler:
Olaug Mestad Slettbakk

 

 

 

 

Menighetsrådets mandat

Menighetsrådets oppgave er å fremme den kristne tro på Gausel.
  
Alle kirkens medlemmer kan fremme sak(er) for menighetsrådet.
Saken tas så til arbeidsutvalget (AU), som forbereder saker for menighetsådet. Arbeidsutvalget 

Ta kontakt med daglig leder, se kontaktinformasjon nederst. Hun er saksbehanler for menighetsrådet. 

Årsmeldinger
Kontaktperson

Daglig leder Olaug Mestad Slettbakk

Telefon: 51 81 06 33 

E-post: 
om824@kirken.no

 

Program

Onsdag 18.januar
Menighetsrådsmøte kl 19.30
 

Onsdag 15.februar
Menighetsrådsmøte kl 19.30
 

Onsdag 29.mars
Menighetsrådsmøte kl.19.30


Søndag 2.april
Årsmøte e
tter gudstjenesten kl.11:00.


Onsdag 3.mai
Menighetsrådsmøte kl.19.30

 

Onsdag 7.juni
Menighetsrådsmøte kl.19.30 hjemme hos daglig leder.

21. september 2017 | Logg inn | Copyright [2014] Gausel menighet Powered by Agrando