Menighetsrådet 2015 - 2019

 

 

Faste medlemmer:
Fredrik Sønstabø, leder 
Karen Faa, nestleder 
Arne Sindre Gilje
Malin Tveterås
Beth Bakkane Erfjord 
Lilian Stokkeland
Thomas Hetland
Ann Eilin Skretting


Sokneprest:
Øyvind Tjelle

Varamedlemmer: 
Tor Eriksen
Egil Dankel
Linn Katrine Høie
Harald Figved
Inge Magnar Halsne
 

Saksbehandler:
Olaug Mestad Slettbakk

 

 

 

 

Menighetsrådets mandat

Menighetsrådets oppgave er å fremme den kristne tro på Gausel.
  
Alle kirkens medlemmer kan fremme sak(er) for menighetsrådet.
Saken tas så til arbeidsutvalget (AU), som forbereder saker for menighetsådet. Arbeidsutvalget består av sokneprest, daglig leder, leder og nestleder i menighetsrådet.

Ta kontakt med daglig leder, se kontaktinformasjon nederst. Daglig leder er saksbehanler for menighetsrådet.

Innkalling, sakspapirer og referat legges ut på nett etter at referatet har blitt godkjent i menighetsrådet.

Årsmeldinger

 TittelEier 
Årsrapport 2017Erik GjerdahlLast ned
Årsrapport 2016Erik GjerdahlLast ned
Årsrapport 2015Erik GjerdahlLast ned

Kontaktperson

Diakon Anne Synnøve Vegge

Telefon: 51 81 06 37/ 980 79 077

E-post:
av836@kirken.no