Menighetsrådet 2015 - 2019

 

 

Faste medlemmer:
Fredrik Sønstabø, leder 
Karen Faa, nestleder 
Arne Sindre Gilje
Malin Tveterås
Beth Bakkane Erfjord 
Lilian Stokkeland
Thomas Hetland
Ann Eilin Skretting


Sokneprest:
Øyvind Tjelle

Varamedlemmer: 
Tor Eriksen
Egil Dankel
Linn Katrine Høie
Harald Figved
Inge Magnar Halsne
 

Saksbehandler:
Olaug Mestad Slettbakk

 

 

 

 

Program

6. september
18. oktober
29. november

Menighetsrådets mandat

Menighetsrådets oppgave er å fremme den kristne tro på Gausel.
  
Alle kirkens medlemmer kan fremme sak(er) for menighetsrådet.
Saken tas så til arbeidsutvalget (AU), som forbereder saker for menighetsådet. Arbeidsutvalget 

Ta kontakt med daglig leder, se kontaktinformasjon nederst. Hun er saksbehanler for menighetsrådet. 

Årsmeldinger

 TittelEier 
Årsrapport 2016Erik GjerdahlLast ned
Årsrapport 2015Erik GjerdahlLast ned

Kontaktperson

Daglig leder Olaug Mestad Slettbakk

Telefon: 51 81 06 33 

E-post: 
om824@kirken.no