FollowMe

FollowMe er et måntlig treffsted for deg som går på videregående (10.klassinger får også lov til å være med). 

Vi møtes etter skolen for å lage mat sammen, prate og diskutere et tema. 
Temaene er det ungdommene selv som foreslår, i kombinasjon med at vi bruker opplegget "Se mer - korte videosnuter og samtaleopplegg".


Visjonen til FollowMe er å se, samle og styrke ungdommer på videregående.
Vi samles, både lokalt på Gausel, men også sammen med de 10 andre FollowMe menighetene. 
Vi har felles kick-off i august, konferanse på Åpta i mars og felles møter. 

 

Kontaktperson

Ungdomsleder Erik Gjerdahl
Telefon: 51810635
E-post: eg789@kirken.no

Program

Etter sommerferien:

25.august - Kick off! 


17.september kl.18:00


15-17.mars 2019 er det konferanse på Åpta. Hold av datoen!