FollowMe

FollowMe er et måntlig treffsted for deg som går på videregående (10.klassinger får også lov til å være med). 

Vi møtes etter skolen for å lage mat sammen, prate og diskutere et tema. 
Temaene er det ungdommene selv som foreslår, i kombinasjon med at vi bruker opplegget "Se mer - korte videosnuter og samtaleopplegg".


Visjonen til FollowMe er å se, samle og styrke ungdommer på videregående.
Vi samles, både lokalt på Gausel, men også sammen med de 10 andre FollowMe menighetene. 
Vi har felles kick-off i august, konferanse på Åpta i mars og felles møter. 

 

Kontaktperson

Ungdomsleder Erik Gjerdahl
Telefon: 51810635
E-post: eg789@kirken.no

Program

Hver første mandag i måneden kl.15:45-17:45.

1. april
6. mai
3. juni