G2 Ungdomsklubb

G2 er Gausel kirkes ungdomsklubb for ungdom fra 8.klasse og oppover. Fra påske er også 7.klasse velkommen. Vi samles hver torsdag i kirken fra kl.19-21. 

Vi har et variert program med aktiviteter i ulike grupper, lek og spill (chill), utflukter m.m. Kvelden inneholder ulike aktiviteter, kort andakt, felles måltid og kiosk, og så en avrunding med lystenning til sist. Vi har en tydelig kristen profil, men ingen tvinges til den samme tro. Vi ønsker å skape et miljø der alle blir sett, og har fokus på å bygge fellesskap.

Ungdommene kan følge med på facebook.com/ungpaagausel, eller skrive seg på vår sms-liste for å følge med på oppdateringer om det som skjer.

G2 har en (frivillig) medlemskontingent på kr 200. På denne måten får vi mulighet til å gi deltakere gratis mat på klubbkveldene, samt dekke noen av kostnadene for større arrangement. I tillegg til medlemsavgiften vil det også være en mindre utgift ved enkelte arrangement som f.eks kino/gokart på kr.50,-.

Klubben drives i stor grad av frivillige krefter. Vi setter alltid pris på om noen av foreldrene vil være med å bidra, eller har tilbakemeldinger angående arbeidet vårt.

Kontaktperson

Ungdomsleder Erik Gjerdahl
Telefon: 51810635
E-post: eg789@kirken.no