G2 Ungdomsklubb

G2 er Gausel kirkes ungdomsklubb for ungdom fra 8.klasse og oppover. Fra påske er også 7.klasse velkommen. Vi samles hver torsdag i kirken fra kl.19-21. 

Vi har et variert program med aktiviteter i ulike grupper, lek og spill (chill), utflukter m.m. Kvelden inneholder ulike aktiviteter, tema om tro (noe å tenke på), felles måltid og kiosk, og så en avrunding med lystenning til sist. Vi ønsker å skape et miljø der alle blir sett, og har fokus på å bygge fellesskap.

Ungdommene kan følge med på facebook.com/ungpaagausel, eller skrive seg på vår sms-liste for å følge med på oppdateringer om det som skjer.

G2 har en (frivillig) medlemskontingent på kr.300. På denne måten får vi mulighet til å gi deltakere gratis mat på klubbkveldene, samt dekke noen av kostnadene for større arrangement. I tillegg til medlemsavgiften vil det også være en mindre utgift ved enkelte arrangement som f.eks kino/gokart på kr.50-100,-.

Klubben drives i stor grad av frivillige krefter. Vi setter alltid pris på om noen av foreldrene vil være med å bidra, eller har tilbakemeldinger angående arbeidet vårt.

Kontaktperson

Ungdomsleder Erik Gjerdahl
Telefon: 51810635
E-post: eg789@kirken.no

Program

Vi starter opp torsdag 17.januar kl.19:00, og møtes hver torsdag frem til 6.juni.

I forbindelse med skolens ferier har vi eget opplegg, oftest på dagtid. 

Det sendes ut SMS om programmet hver uke.