Formiddagstreffet

 For voksne som er hjemme på dagtid.


Vi møtes en tirsdag i måneden kl 11.00 i kirkestuen. Vi har enkel servering og åresalg. Vi synger, og inviterer inn personer som snakker om ulike temaer som har med livet å gjøre. 


Trenger du skyss? Ta kontakt med diakonen eller daglig leder på telefonen under.

 

Program

Tirsdag 5.september
Oppstart


Tirsdag 3.oktober

 

Tirsdag 7.november

 

Tirsdag 5.desember
Juleavslutning med prest og kantor.

 

Kontaktperson

Daglig leder: Olaug Mestad Slettbakk


Telefon: 51 81 06 33
Epost:
gausel.menighet.stavanger@kirken.no