Formiddagstreffet

 For voksne som er hjemme på dagtid.


Vi møtes en tirsdag i måneden kl 11.00 i kirkestuen. Vi har enkel servering og åresalg. Vi synger, og inviterer inn personer som snakker om ulike temaer som har med livet å gjøre. 


Trenger du skyss? Ta kontakt med diakonen eller daglig leder på telefonen under.

 

Kontaktperson

Diakon Ingelin Norbakken


Telefon: 51 81 06 37
Epost:
in774@kirken.no

Program

4. september

Besøk av kateket Anita Skretting.

2. oktober


6. november


5. desember


.