Formiddagstreffet

 For voksne som er hjemme på dagtid.


Vi møtes en tirsdag i måneden kl 11.00 i kirkestuen. Vi har enkel servering og åresalg. Vi synger, og inviterer inn personer som snakker om ulike temaer som har med livet å gjøre. 


Trenger du skyss? Ta kontakt med diakonen eller daglig leder på telefonen under.

 

Kontaktperson

Diakon Anne Synnøve Vegge

Telefon: 51 81 06 37/ 980 79 077

E-post:
av836@kirken.no

 

Program

8. januar

Besøk av Arvid Kaspersen.

5. februar


5. mars


2. april

Besøk av Øyvind Tjelle og kantor Ernst Th. Monsen. 


7.mai