Formiddagstreffet

 For voksne som er hjemme på dagtid.


Vi møtes en tirsdag i måneden kl 11.00 i kirkestuen. Vi har enkel servering og åresalg. Vi synger, og inviterer inn personer som snakker om ulike temaer som har med livet å gjøre. 


Trenger du skyss? Ta kontakt med diakonen eller daglig leder på telefonen under.

 

Kontaktperson

Daglig leder Olaug Mestad Slettbakk

Telefon: 51 81 06 33 

E-post: 
om824@kirken.no

 

Program

4. september

Besøk av kateket Anita Skretting.

2. oktober

Besøk fra VID - Misjonshøgskolen. 

6. november

Besøk av menighetspedagog Rut Therese Fjeld.

5. desember

Juleavslutning med besøk av prest, kantor og ungdomsleder. 

.