Gledessprederen

Gledessprederen er en klubb for funksjonshemmede i Gausel kirke annenhver lørdag kl. 15.45 - 17.40.

På programmet står sang, andakt, god drøs og ikke minst mat og bingo.

Priser:
Mat, brus og kaffe kr 15.
Bingo kr 15.  

Ta gjerne med deg venner, støttekontakt eller andre! 

Kontaktpersoner

Målfrid Fredriksen tlf: 51 57 65 13
Torunn Torgersen tlf. 45 43 32 37
Inger Lindø tlf: 51 58 23 29

Johanna Bu Larssen tlf: 51 57 60 18       
Torbjørg Sandmark tlf: 51 80 16 23

Program

September
2.september
16
.september
30. september

Oktober
14. oktober
28. oktober

November
25. november

Desember:
9.
Adventsgudstjeneste