Kandidatliste til menighetsrådsvalg


8. og 9. setptember er det Kirkevalg. Følg med her for informasjon om valget.

 

Kandidalisten til årets kirkevalg er klart.

Tilbake