Gudstjenester i juni


Velkommen til gudstjenester i Gausel kirke.

 

27.06     Gudstjeneste i Gausel kirke

              5. søndag i Treenighetstiden

«Falske disipler og huset på fjell» Matt. 7, 21-29

 Prest: Øyvind Tjelle

              Kantor: Ernst Th. Monsen

              Takkoffer: Stefanusalliansen

 

Det er åpent for 200 deltakere som sitter på faste, tilviste plasser.

Ved ankomst registrerer du deg med navn og telefonnummer. Benytt håndsprit før og etter bruk av felles penn. Listen makuleres etter 14 dager og brukes kun til smittesporing hvis nødvendig.

Regelen om "faste, tilviste plasser" betyr at kirkevertene vil hjelpe deg med å finne en plass og å holde nødvendig avstand til dem du ikke bor sammen med. Når vi sitter, plasserer vi oss med 1 meters avstand til andre kohorter.

Vi følger smittevernveilederen for Den norske kirke. 

I planleggingen av gudstjenestene følger vi disse hovedprinsippene:

 

  1. Syke personer kan ikke delta eller være til stede
  2. Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer. Vi skal hele tiden holde 1 meters avstand til andre enn dem vi bor sammen med. 
  4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 

 

Sogneprest
Øyvind Tjelle
90 14 91 81
Send e-post

Tilbake