Kontaktinformasjon


Gausel kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: gausel.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Heddeveien 141, 4034 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Facebook: https://www.facebook.com/gauselkirke/
Instagram: https://www.instagram.com/gauselkirke/
Snapchat: g2-gauselkirke (for ungdommer) 

Daglig leder

Solveig Myklatun

51 84 04 00

90 02 74 26

Send e-post

Sokneprest

Øyvind Tjelle

90 14 91 81

90 14 91 81

Send e-post

Diakon

Anne Synnøve Vegge

51 84 04 00

98 07 90 77

Send e-post

Kantor

Ernst Th Monsen

51 84 04 00

91 69 88 54

Send e-post

Kateket

Anita Skretting

51 84 04 00

92 86 05 96

Send e-post

Kirketjener/vaktmester

Torbjørn Johannessen

51 84 04 00

46 42 51 14

Menighetspedagog

Rut Terese Fjeld

51 84 04 00

45 69 12 87

Send e-post

Ungdomsarbeider

Sarah Katinka Krebs

51 84 04 00

98 24 20 74

Send e-post