Kontaktinformasjon


Gausel kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: gausel.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Heddeveien 141, 4034 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Facebook: https://www.facebook.com/gauselkirke/
Instagram: https://www.instagram.com/gauselkirke/
Snapchat: g2-gauselkirke (for ungdommer) 

Daglig leder

Lisbeth Carina Oscar-Andersen

51 84 04 00

45 21 00 07

Send e-post

Diakonimedarbeider

Kristin Anda

51 84 04 00

97 58 65 46

Send e-post

Sokneprest

Ole Johnny Møyholm

51 84 04 00

41249714

Send e-post

Diakon

Anne Synnøve Vegge

51 84 04 00

98 07 90 77

Send e-post

Kantor

Ernst Thorleif Monsen

51 84 04 00

91 69 88 54

Send e-post

Kateket

Rut Terese Fjeld

51 84 04 00

45 69 12 87

Send e-post

Kirketjener/vaktmester

Torbjørn Johannessen

51 84 04 00

46 42 51 14

Ungdomsarbeider

Ingrid Giske Minge

51 84 04 00

95 85 37 79

Send e-post