Trosopplæring (13-18 år)


En del av tilbudet til barn og unge er trosopplæringsopplegget Min kirke. Vi inviterer til årlige aktiviteter/tiltak  tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år!