10: Opplevelsessamlinger


Har du lyst til å være med på et opplegg sammen med 5. klassinger fra Jåtten, Gausel og Godeset skole? Vi i Gausel kirke vil denne høsten arrangere seks opplevelsessamlinger som vi ønsker å invitere deg til.     

Les mer

 

10: Opplevelsessamlinger


Har du lyst til å være med på et opplegg sammen med 5. klassinger fra Jåtten, Gausel og Godeset skole? Vi i Gausel kirke vil denne høsten arrangere seks opplevelsessamlinger som vi ønsker å invitere deg til.     

Les mer

 

Menighetsrådsvalg


8. og 9. setptember er det Kirkevalg. Her kan du finne informasjon om kandidatene og om valget. 

Les mer

 

Menighetsrådsvalg


8. og 9. setptember er det Kirkevalg. Her kan du finne informasjon om kandidatene og om valget. 

Les mer

 

Konfirmasjon i Gausel


Vi får ofte høre at vi har et bra konfirmantopplegg! Hvert år er mange av bydelens niendeklassinger med oss i et spennende og variert opplegg. Vil du være med ?

Les mer

 

Konfirmasjon i Gausel


Vi får ofte høre at vi har et bra konfirmantopplegg! Hvert år er mange av bydelens niendeklassinger med oss i et spennende og variert opplegg. Vil du være med ?

Les mer

 
 

Menighetsweekend

Menighetsweekend på Furutangen 27.- 29. september

Les mer

 

Følg oss på Facebook!

På facebook legger vi ut arrangementer og glimt fra livet i menigheten!

Les mer

 

Givertjeneste

Fast givertjeneste til Gausel menighet

Les mer

 

Babysang

Babysang er et tilbud på onsdager for foreldre, og barn opp til 1 år.

Les mer