6: Dåpsskole


Vi ønsker å invitere 1. klassinger, som bor på Gausel, til en samling i kirken!

Les mer

 

6: Dåpsskole


Vi ønsker å invitere 1. klassinger, som bor på Gausel, til en samling i kirken!

Les mer

 

Visst skal våren komme


Søndag 1. november kl. 19.00, konsert med Gausel kirkekor

Les mer

 

Visst skal våren komme


Søndag 1. november kl. 19.00, konsert med Gausel kirkekor

Les mer

 

Julemessens loddsalg


Loddbøker søker ivrige kjøpere og selgere!

Les mer

 

Julemessens loddsalg


Loddbøker søker ivrige kjøpere og selgere!

Les mer

 
 

Allehelgensgudstjeneste

Allehelgensdag i Gausel kirke søndag 1. november kl. 11.00.

Les mer

 

Digital bønnekrukke

Ønsker du at noen ber for deg?

Les mer

 

Kontakt oss!

Vi er tilgjengelige for deg dersom du ønsker å snakke med noen eller hvis du lurer på noe. 

Les mer

 

Digitale felleskap

Kirken.no har laget en oversikt over digitale fellesskap nå i koronatiden. 

Les mer

 

Trenger du hjelp til å handle mat?

Har du anledning til å hjelpe med å handle mat for andre? Eller trenger du at noen handler for deg? 

Les mer

 

Smittevernsinformasjon i fbm feiring av gudstjenester

Les mer

 

Hva er diakoni?

Hva er diakoni? «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende f...

Les mer

 

Følg oss på Facebook!

Les mer