Takkoffer


Vi samler inn penger til det som skulle vært offerformål i søndagens gudstjeneste

 

Menighetsrådet og organisasjonene/institusjonene vi støtter, trenger gaveinntekter også i denne tida. Gausel menighet starter med å ta opp takkoffer til de som skulle mottatt takkoffer i gudstjenestene, og vi vil utfordre til å dele av det vi har, også når vi ikke kan samles til gudstjeneste.

Du kan gi på Vipps n#122 735 og velge "Takkoffer". Du kan også gi via menighetens bankkonto 3201 32 71673 og merke gaven med "Takkoffer + dato eller formål" 

Gausel menighetsråd har vedtatt offerformål for 2020, og vedtatt at takkofferet i 60 % av søndagene skal gå til arbeidet i Gausel menighet og 40 % til eksterne formål (organisasjoner og institusjoner som vi støtter).

Her er oversikten over offerformål siden sist vi var samlet i gudstjeneste. 

17. mai - Det var ikke planalgt gudstjeneste denne søndagen. Gi gjerne til et formål på en av søndagene i tidligere i vår.

10. mai - KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid

3. mai - Evangelisk Orientmisjon

26. april - menighetens arbeid

19. april - menighetens arbeid

12. april - Laget, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomsslag

5. april  - Åpne Dører

29. april - Kirkens Nødhjelp, Fasteaksjonen

22. mars - Menighetens arbeid 

15. mars - Utstein Pilegrimsgard

 

 

Tilbake