14: Lifeskills 1


Har du spørsmål om livet?

 

Vi inviterer deg til kirken for å utforske temaene: Vennskap - Kroppsbilde - Kjøpepress - Livsmestring. I fellesskapet; gjennom spørsmål, samtaler og leker, deltar vi alle med det hver av oss er opptatt av. Vi serverer varm mat hver gang vi samles.

Hvem: Alle som går i 7. klasse

Datoer: mandagene 11. februar, 18. februar og 4. mars. Kl. 14.30 – 16.30, rett etter skolen.

Hvor: Gausel kirke

Det koster ingen ting å bli med.

Kontak: Diakon Anne Synnøve Vegge

Tilbake