15: Mat & Prat


        Velkommen til mat og prat i kirken! ….bli bedre kjent med dere selv, andre og Gud.

 

På disse samlingene kommer vi til å ta utgangspunktet i FUEL -  Box - UNGDOM. Ved hjelp av ulike kort vil vi på en spennende og underholdene måte skape gode samtaler om temaer som ungdom er opptatt av og må forholde seg til. Det å reflektere sammen, dele tanker og følelser, det å kunne spise, snakke og le sammen kan være godt, lærerikt, forebyggende og styrkene for en  selv og for gruppa.

Hvem: Alle som går i 8. klasse

Dato: Informasjon om datoer kommer i mai. 

Sted: Gausel kirke

Påmeldingsmodul

Påmeldingsfrist:

Det koster ingen ting å være med.

Kontakt:

Kateket
Anita Skretting
51 84 04 00
Send e-post

Tilbake