16: MILK


MILK-kurs er forkortelse for Minilederkurs for ungdom som er ferdig med konfirmasjon.

Opplegget er basert på MILK-modellen som ungdommer flere steder i landet har fulgt, fått stort utbytte av og opplevd mye gøy gjennom.

Gjennom fire kurskvelder, en MILK-lørdag, og praksis som leder i et selvvalgt barne- eller ungdomsarbeid i menigheten, får de som er ferdige med konfirmasjon muligheten til å smake på lederrollen.

Kurset blir gjennomført i samarbeid med Gausel og Lura menigheter, dvs kurssamlingene og weekend blir felles, mens praksis og veiledning blir i lokalt i Gausel kirke.

Teori, erfaringen og vitnemålet vil være bra å ha med seg når en senere vil søke en jobb eller ha et frivillig ansvar senere.

Hvem: Alle som går i 9. klasse.

Datoer: 

Klokkeslett:  kl. 18.30 - 21.00.

Hvor:  Gausel og Lura kirke

 

Påmelding:

Påmeldingsfrist:  

Kontakt:

Kateket
Rut Terese Fjeld
51 84 04 00
45 69 12 87
Send e-post

 

 

Tilbake