Menighetsbladet


Kirkehilsen er menighetsbladet for kirkene Gausel og Hinna. Vi distribuerer bladene 3 ganger i året til 25.000 innbyggere.

 
Ønsker du å skriv til menighetsbladet? Send inn ditt innlegg til redaktør Erik Gjerdahl. Dette må sendes inn i god tid før innleveringsfristen til neste blad. (Frister finner en på side 2 i menighetsbladet)

Kunne du tenke deg å dele ut menighetsbladet i nabolaget ditt? Kontakt redaktør.

 

Redaksjon:
Redaktør: Erik Gjerdahl, tlf. 51 81 06 35, mail. eg789@kirken.no
Inge M. Halsne tlf. 51 57 67 35
Magne Økland

Ansvarlig redaktør og distribusjonsansvarlig:
Hinna: Daglig leder, tlf.: 51 90 57 72
Gausel: Daglig leder, tlf.: 51 81 06 33

Annonseansvarlig:
Torbjørn Opsahl
Telefon: 51 90 57 72
E-post:  hinna.menighet.stavanger@kirken.no

 

Arkivet

2019

2018

     

2017

            

2016

                  

2015

      

Tilbake