Menighetsbladet Kirkehilsen


Kirkehilsen er menighetsbladet for kirkene Gausel og Hinna. Vi distribuerer bladene ca. 3 ganger i året til 25.000 innbyggere.

Ønsker du å skrive til menighetsbladet?  Dette må sendes inn i god tid før innleveringsfristen til neste blad. (Frister finner en på side 2 i menighetsbladet)

Kunne du tenke deg å dele ut menighetsbladet i nabolaget ditt? Kontakt redaktør.

 

Redaksjon:

Daglig leder i Hinna menighet

Daglig leder i Gausel menighet

Solveig Nårstad

Magne Økland

Ansvarlig redaktør og distribusjonsansvarlig:
Hinna: Daglig leder, tlf.: 51 90 57 72
Gausel: Daglig leder, tlf.: 51 84 04 00 

Annonseansvarlig:
Torbjørn Opsahl
Telefon: 51 90 57 72
E-post:  hinna.menighet.stavanger@kirken.no

 

 

2024

2023

        

2022

     

 

2020

2019

                

2018

                

2017

            

2016

                  

2015

      

Tilbake