Konfirmasjon i Gausel


Vi får ofte høre at vi har et bra konfirmantopplegg! Hvert år er mange av bydelens niendeklassinger med oss i et spennende og variert opplegg. Vil du være med?

 

I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen. Se mer informasjon om Den norske kirkes konfirmantarbeid. 

Her kan du lese invitasjonsbrosjyren som ble sendt ut våren 2019! 

Ny invitasjonsbrosjyre sendes ut april 2020 til alle som er døpt. Hvis du ikke er døpt er du likevel velkommen til å bli med på konfirmasjonsopplegget. 

 

Konfirmasjonsdatoer:

25. og 26. april 2020 (for årskull 2005) - endret til lørdag 29. august og lørdag 19. september pga coronaviruset.

24. og 25. april 2021 (for årskull 2006)

23. og 24. april 2022 (for årskull 2007)

Dere får bekreftet konfirmasjonsdag etter påmeldingsfristen (som står i brosjyren som blir sendt ut). 

 

Spørsmål? Ta kontakt med kateket Anita Skretting, 

Kontakt:

Kateket
Anita Skretting
51 81 06 34
Send e-post

Tilbake