Konfirmasjon i Gausel


Vi får ofte høre at vi har et bra konfirmantopplegg! Hvert år er mange av bydelens niendeklassinger med oss i et spennende og variert opplegg. Vil du være med?

 

I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen. Se mer informasjon om Den norske kirkes konfirmantarbeid. 

Her kan du lese invitasjonsbrosjyren som sendes ut til 2006-kullet! 

Konfirmasjonshelgen i Gausel kirke blir 24. april, 25. og 26. september 2021. Informasjon om tildelt konfirmasjonsdag får dere på mail etter påmeldingsfristen.


Pris for konfirmantåret: 

Konfirmantundervisning skal kunne gis uavhengig av familiers økonomi. Prisen for opplegget er kr. 1200,-. Dette dekker utgifter som bok, konfirmanthelg, mat m.m. Vi finner en løsning dersom økonomi er til hinder for at en melder seg på opplegget. Ta kontakt med kateket Anita om dette er en problemstilling.


Tilrettelagt konfirmasjonsundervisning: 

Alle som ønsker å være konfirmant i kirka, skal ha like muligheter til deltakelse og tilhørighet, uavhengig av funksjonsevne eller særskilte behov. Vi vil tilpasse konfirmasjonstiden til den enkeltes forutsetninger, og slik legge til rette for en inkluderende og likeverdig konfirmasjonstid for alle. Menighetene i Stavanger har også et eget opplegg for tilrettelagt konfirmasjon, dette skjer i Madlamark kirke. Ta gjerne kontakt med kateket Anita om dere har spørsmål knyttet til dette opplegget. Du finner mer informasjon om det på  https://www.kirken.stavanger.no/Kontakt/Artikler/Vis/ArticleId/1359/Tilrettelagt-konfirmasjon 

 

Informasjonsbrev til 2007 kullet, og link til  påmelding komemer i mai.

 

Konfirmasjonsdatoer:

24. og 25. april 2021 (for årskull 2006)

23. og 24. april 2022 (for årskull 2007)

Dere får bekreftet konfirmasjonsdag etter påmeldingsfristen (som står i brosjyren som blir sendt ut). 

 

Spørsmål: Ta kontakt med kateketen:

Kateket
Anita Skretting
51 81 06 34
Send e-post

Tilbake