Gausel kirke de kommende ukene


Regjeringen, Kirkerådet og Stavanger kommune har innført strengere smittevernregler som gjelder fra og med i dag, mandag 09.11.20, og ut november måned. Det er viktig at vi alle bidrar i dugnaden disse ukene og det får derfor konsekvenser for de mange arrangementene og aktivitetene vi har i kirken.

 

Søndagens gudstjenester vil gå som normalt, men det er nå en begrensning på 50 personer per gudstjeneste i stedet for 200. Det blir ikke nattverd eller kirkekaffe på de kommende gudstjenestene. 

Alle andre arrangementer i Gausel menighet er dessverre avlyst ut november.

 

Vi ønsker fortsatt å være kirke og vi ønsker å være der for alle som trenger det.

Trenger du noen å snakke med? Du er alltid velkommen til å avtale samtaler med diakon Anne Synnøve Vegge og sokneprest Øyvind Tjelle.

 

Dette er noen av endringene som trer i kraft 9. november:

  • Maks 50 deltakere på gudstjenester og kulturarrangementer i kirken fordi denne ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens definisjon.
  • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
  • Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned. 
  • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet.  Ofring bør skje med Vipps e.l. 
  • Oversikt over deltakere nå skal oppbevares i 14 dager.

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygger på fem hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

Daglig leder
Solveig Myklatun
51 81 06 33
90 02 74 26
Send e-post

Tilbake