Temakveld om sorg


Temakveld om sorg i Hillevåg kirke torsdag 26. september kl. 19.00.

 

Foredrag ved Tarald Ueland Tema: Snakk om sorgen

Musikkinnslag ved organist Tore Bols.

Orientering om sorggrupper. Enkel servering. Gratis inngang.

Arrangør: Diakonene i Den norske kirke i Stavanger.

Tilbake