Oppdatering på smitteverntiltak


Kjære alle, ta godt vare på hverandre!

 


Vi støtter opp om myndighetenes smittevernarbeid og følger de regler og råd som er gitt.
* Arbeid for barn og unge kan fortsatt holde frem og vi arbeider etter smittevernveiledere.
* Alle gudstjenester er forløpig avlyst.
* Aktiviteter for voksne må dessverre avlyses inntil videre.
Kjære alle, ta godt vare på hverandre!

 

Tilbake