Årets konfirmasjonsgudstenester


Det er usikre tider – ikke så kjekt når konfirmasjonene nærmer seg og ungdommen skal feires skikkelig.

 

Vi i kirken har lyst til å bidra til best mulige løsninger, og det har vært hektisk virksomhet de siste dagene etter at biskopene gikk ut med anbefalinger om å utsette konfirmasjonene til høsten, nasjonalt. Det er uansett hver enkelt menighet som tar avgjørelsen på dette, og i Gausel har vi nå bestemt oss å gjøre dette slik, på bakgrunn av en spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte:

Det blir valgfritt for hver enkelt familie om en ønsker konfirmasjon lørdag 24.april, lørdag 25.september eller søndag 26.september.

Så vet vi at med varierende smitte-trykk og restriksjoner må vi uansett kunne risikere å gjøre endringer i planene. Denne bestemmelsen respekterer at familiene har forskjellig behov og kan vurdere ting forskjellig. Så vil vi i Gausel uansett gjøre alt vi kan for å gjøre feiringen i kirken både høytidlig, festlig og smittefri. Det vil uansett bli en flott feiring av fantastiske ungdommer!

.

 

Sogneprest
Øyvind Tjelle
51 81 06 32
90 14 91 81
Send e-post

Tilbake