Innsamling av midler til streamingutstyr


Menigheten skal gå til innkjøp av streamingutstyr, er du med og støtter?

 

Vi som menighet får ikke møtes som før. Dagens digitale måte og treffes på gjør det aktuelt å streame gudstjenester. Streamingutsyret vil også være et godt redskap å bruke i barne- og ungdomsarbeidet.
Vi er veldig glade for at frivillige - både ungdom og voksne - har gjort det mulig å komme i gang og drifte det videre. Vi har fått lånt utstyr og har prøvd det.
 

For at vi kan dekke behovet må vi nå satse på å investere i eget teknisk utstyr m.m. Dette vil innebære en utgift på omlag kr. 50.000,-
Menighetsrådet har nedsatt en innsamlingskomite.  

I håp om å komme raskt i gang med innkjøp, sender vi denne utfordringen til deg om å bli med og støtte med et beløp.

Det er kjekt å få penger tilbake på skatten. Gir du kr. 1.000,- får du ca. 300,- tilbake.
Beløpet må da innbetales på Gausel menighets konto 3201 3271673.
Samtidig må bekreftelse på at du ønsker skattefritak på denne gaven,
fødsels og personnummer oversendes daglig leder Solveig Myklatun
 

På faste gaver fra kr. 500 – 50.000 til frivillige organisasjoner gis det skattefradrag. vil du vite mer om hvordan det kan ordnes; ta kontakt med daglig leder eller opprett bruker på menighetens gave og givertjenesteportal og administrer gavene du ønsker å gi. Klikk her for å komme til portalen.

Ønsker du å vippse en gave til streamingutstyr bruk da vippsnr. 656324 

Takk for at du er med å gi oss denne muligheten til å formidle det kirken står for.
 

Hilsen Innsamlingskomiteen

Tilbake