Bokkafé høsten 2024


Velkommen til Bokkafe i Gausel kirke.

Onsdagskvelder i Gausel og Hinna kirker er samlinger for voksne med ulike temaer innenfor kultur, undervisning, misjon m.m.


Onsdagene i Gausel er det Bokkafé kl 19.00 i kirkestuen, disse datoene høsten 2024: 

  • Onsdag 11. september: Om Horve Ungdomssenter v/Hans Høye forteller
  • Onsdag 9. oktober: Øyvind Tjelle "Når er kirken hel?" om kirkens inkluderingsarbeid
  • Onsdag 6. november: Nicol Hjorth-Olsen og Olav Eikeland fremfører programmet: "Smak av ungdommelig alderdom"
  • Onsdag 27. november: Åpne Dører forteller om sitt arbeid
Tilbake