Sommerhilsen fra biskop Anne Lise


God sommer! Sommeren er døperen Johannes sin årstid, han som levde av gresshopper og villhonning. Jeg vil kjenne på noe av den friheten han representerer.

 

Tenk å være fri nok til å tale mot falsk religion, og ydmyk nok til å gi alt for Jesus.

Den gamle kirkekalenderen minner oss om døperens ord. Da folk spurte om han var Messias, kunne han peke på Jesus og si: «Han skal vokse, jeg skal avta». Nå feirer vi Johannes idet sola snur og avtar. Jesus feirer vi ved neste solsnu, for han og Gudsriket skal vokse. 

Bønn: Jesus, la kirka vokse sakte men sikkert, og dypt, så vi blir folk som kan feire din fred i frihet og ydmykhet. Amen

Tilbake