Bønnekalender 2023


Å be, det er å melde seg på det Gud gjør i verden. Bønn forandrer.

 

Dette er en bønnekalender til bruk for deg som ønsker å være med å be for Gausel menighet, for de som bor i bydelen vår og for våre kristne søsken i den verdensvide kirke.

Fint hvis du har den tilgjengelig og bruker den gjennom uken. 

 

Mandag ber vi for:

· Gauseltrimmen (trening for voksne)

· Trosopplæringstiltakene fra 0-18 år

· Smågrupper og husfellesskap

· Fotoklubben

 

Tirsdag ber vi for:

· Formiddagstreffet

· Minigospel (4 år -1. klasse)

· Barnegospel (2. klasse - 7. klasse)

· Barnehage/kirkesamarbeidet

· Strikk og lytt 

· Kirkekoret

 

Onsdag ber vi for:

· Bønnearbeidet

· Diakoniarbeidet i menigheten og bydelen

· Babysang (0-1 år)

· Årets konfirmanter og tidligere konfirmanter.

· «Bare på onsdag» , en utvidelse av bokkaféen.

· De ansatte i menigheten

 

Torsdag ber vi for:

· Kvikkas2 (aktivitetsklubb fra 4.-7. klasse)

· Meeat- en ungdomsklubb i Gausel kirke

· Miniledertrening (MILK) for 9. og 10. klasse

· Skole/kirkesamarbeidet

 

Fredag ber vi for:

· Frivillige medarbeidere i menigheten

· Åpen familiefredag– møteplass for voksne og barn

· Misjonsprosjektet i Midtøsten, Det Norske Misjonsselskap

 

Lørdag ber vi for:

· Gledessprederen -klubb for mennesker med psykisk utviklingshemming

· Bydelen vår

· «Hjerte for bydelen»,- diakoni i bydelen

· Givertjenesten

 

Søndag ber vi for:

· Søndagens gudstjeneste

· Søndagsskolen

· Menighetsrådet

· Komiteer og utvalg i menigheten

· Den verdensvide kirke

 

 

Når vi ber kan vi snakke til Gud rett fra hjertet. En bønn kan også være ferdig formulert eller bønnen kan være ordløs Det kan være et rop, et sukk eller et spontant uttrykk for det som ligger oss på hjertet her og nå. Bønnen er troens språk og det er ingen grenser for form og innhold i bønnen.  Vi kan be når som helst og hvor som helst. 

 

Det er mange løfter i Bibelen knyttet til bønn, og vi tror at Gud hører og svarer når vi ber.

      «Legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk». Fil 4.6

 

 

BØNN OM VEKST
Treenige Gud, du som alene skaper tro og gir vekst i din kirke,
du som samler og sender oss som medarbeidere i ditt rike:
Gi oss oppmuntring der vi er. Hjelp oss å skape en kultur som er åpen og inkluderende.
La oss få tjene i Åndens kraft, slik at vår menighet kan vokse i antall, 
i åndelig vekst og i tjeneste for andre.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake