Bispevisitas


Her finner du program for bispevisitasen.

Bispevisitas 2021

Det er med stor glede vi tar imot biskopen nå i oktober. Formålet med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i kommunedelen. Visitasdagene gir menigheten, sammen med prost og biskop mulighet til å reflektere over hvordan vi ønsker at kirken skal framstå og hvordan vi som menighet kan bidra til det. En Bispevisitas består av mange ulike arrangementer og tett program. Det vil bli et innholdsrikt program, men også med tid til å ha de gode samtalene.

Vanligvis blir biskopen i løpet av en uke kjent med folk og sted. I visitasen retter biskopen fokus på kirken, arbeidet, ansatte, frivillige og menighetsråd, samt treffe representanter fra kommunen. Programmet speiler ønsket om å vise fram en mangfoldig menighet.

Første visitasdag er tirsdag 27. oktober og hele visitasen avsluttes med visitasgudstjeneste søndag 31. oktober.

 

Program:

Tirsdag 26. oktober:

 • 12.00 Kaffe med biskopen. Alle er velkomne!
 • 14.30 Biskpoen møter oss vedr. kirke- og skolesamarbeid
 • 18.00 Biskopen møter Barne- og Minigospel
 • 19.30 Biskopen møter Kirkekoret

Onsdag 27. oktober:

 • 09.00 Morgenbønn
 • 11.00 Biskopen møter alle barn og foreldre på Babysang
 • 15.45 Biskopen møter Konfirmantene, og de har virkelig forberedt seg
 • 19.00 Biskopen har møte med Menighetsrådet

Torsdag 28. oktober:

 • 09.00 Morgenbønn
 • 10.00 Biskopen møter kommunen og NAV sammen med stab, vi løfter frem «hjerte for bydelen»
 • 13.30 Vi viser Biskopen bydelen og tar henne med på bønnevandring
 • 17.00 Biskopen møter barn og foreldre på Dåpsgruppesamling
 • 19.00 Biskopen møter hele menigheten; velkommen til Menighetskveld

Bispevisitasen avsluttes med gudstjeneste og biskopens visitasforedrag søndag 31. oktober kl.11:00 i Gausel kirke.

Visitasforedraget er den sentrale tilbakemeldingen fra bispevisitasen. I tillegg hører det med til visitasen å konkretisere hva biskopen ønsker at menigheten skal arbeide videre med.

 

 

Foto: Marie Von Krogh / Stavanger Bispedømme

 

Tilbake

Del