Julegaveaksjon


Julegaveaksjon 

Hver jul arrangerer vi Julegaveaskjon. Pengene som blir samlet inn går til gavekort på 1000 kr fra Stadionparken eller Kilden kjøpesentre. Mottakerne kan bruke gavekortet til det de selv ser de har behov for. Det kan være mat, klær, gaver eller liknende som de kanskje ellers ikke hadde hatt råd til.

Barnefamilier skal prioriteres som mottakere. I tillegg kan gavekort gis til andre som NAV vurderer trenger litt ekstra og som har lite økonomisk handlingsrom. Det er NAV som har den direkte kontakten med mottakere og utdelinger av gavekort på grunn av personvern.

I hovedsak skal pengene som kommer inn gå til Julegaveaksjonen, men et eventuelt overskudd kan bli brukt til behov som dukker i løpet av året, og mottakerne vil i stor grad være de samme familiene som mottok gavekort til jul. Det kan være akutte behov som dukker opp eller til å bidra til opplevelser og aktiviteter. Når økonomien er stram kan det være lite rom for det som ikke er helt nødvendig i det daglige. Ofte må derfor ulike opplevelser og aktiviteter nedprioriteres. 
Hjerte for bydelen samarbeider med familiekoordinatorene i NAV. De er daglig i kontakt med barnefamilier med vedvarende lav inntekt som strever med helse, økonomi, bolig, arbeid eller utdanning. Prosjektet jobber for at barn og ungdom skal oppleve minst mulig utenforskap.

Julegaveaksjonen er et samarbeid mellom Bekkefaret-, Hillevåg-, Hinna- og Gausel menigheter i Den norske kirke 

Håper du har lyst til å bidra til at mennesker i nærmiljøet får en oppmuntring 

 

Tilbake

Del