Sorggrupper


I Stavanger bispedømme har vi tilbud om ulike typer støttegrupper ved sorg. Tilbudet er gratis og er åpent for alle uansett livssyn og kirketilhørighet.

Sorgrupper for voksne:
Dett er grupper hvor den enkelte kan dele tanker og følelser omkring egen sorg – og samtidig lytte til andres erfaringer. Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor mye han eller hun vil dele. I gruppen forventer vi at alle viser respekt og varsomhet for hverandres sårbare livssituasjon. Gruppene organiseres av diakonene i Stavanger bispedømme.

Ulike sorggruppetilbud:

* Ved tap av ektefelle/samboer

* Ved tap av foreldre/søsken

* Ved tap av barn, ungdom eller voksne barn

* Ved tap som skyldes selvmord, eller rusproblematikk i nær familie.

Sorggrupper for ungdom/barn:
Stavanger er det egne støttegrupper for barn og unge som har mistet foreldre eller søsken. Ta kontakt med diakon eller med Helsestasjonen og skolehelsetjenesten: 51508098 eller på e-post: adm.helsestasjonen@stavanger.kommune.no

Dersom du ønsker en samtale og/eller bli med i en støttegruppe for mennesker i sorg, kan du henvende deg til:

Kontakt:

Diakon
Anne Synnøve Vegge
51 84 04 00
980 79 077
Send e-post

Tilbake