Gledessprederen


Pga. Koronasituasjonen er Gledessprederen utsatt inntil videre. 

Gledessprederen er en klubb for funksjonshemmede i Gausel kirke en lørdag i måneden kl. 15.45 - 17.40

 

På programmet står sang, andakt, god drøs og ikke minst mat og bingo.

Priser:
Mat, brus og kaffe kr 15.
Bingo kr 15.  

Ta gjerne med deg venner, støttekontakt eller andre!
 

Kontaktpersoner
Torunn Torgersen tlf. 45 43 32 37
Inger Lindø tlf: 51 58 23 29
Johanna Bu Larssen tlf: 51 57 60 18
Torbjørg Sandmark tlf: 51 80 16 23

Tilbake