Gledessprederen


Gledessprederen er en klubb for funksjonshemmede i Gausel kirke annenhver lørdag kl. 15.45 - 17.40

 

På programmet står sang, andakt, god drøs og ikke minst mat og bingo.

Priser:
Mat, brus og kaffe kr 15.
Bingo kr 15.  

Ta gjerne med deg venner, støttekontakt eller andre!

Program
7. september
21. september

5. oktober
19. oktober

2. november
16. november

7. desember med Adventgudstjenste 

Kontaktpersoner
Torunn Torgersen tlf. 45 43 32 37
Inger Lindø tlf: 51 58 23 29
Johanna Bu Larssen tlf: 51 57 60 18
Torbjørg Sandmark tlf: 51 80 16 23

Tilbake