Gledessprederen


Gledessprederen er en klubb for mennesker med psykisk utviklingshemming i Gausel kirke en lørdag i måneden kl. 15.45 - 17.40

På programmet står sang, andakt, god drøs og ikke minst mat og bingo.

Høstens datoer:

17. september 

22. oktober 

19. november- Konsert med Kjell Elvis

10. desember- Advenstgudstjeneste

Priser:
Mat, saft, kaffe og bingo kr 30,-   

Ta gjerne med deg venner, støttekontakt eller andre!
 

Kontaktpersoner
Torunn Torgersen tlf. 45 43 32 37
Inger Lindø tlf: 51 58 23 29
Torbjørg Sandmark tlf: 51 80 16 23

Tilbake

Del