Gledessprederen


Gledessprederen er en klubb for mennesker med psykisk utviklingshemming i Gausel kirke en lørdag i måneden kl. 15.45 - 17.40

 

Høsten 2021:

-Lørdag 9. oktober

-Lødag 20. november

-Lørdag 11. desember

På programmet står sang, andakt, god drøs og ikke minst mat og bingo.

Priser:
Mat, brus og kaffe kr 15.
Bingo kr 15.  

NB! Det kan bli endringer på programmet på grunn av smittevern. 

Ta gjerne med deg venner, støttekontakt eller andre!

Vi tar hensyn til gjeldende smittevernstiltak. Har du noen symptomer, er det best å holde seg hjemme.
 

Kontaktpersoner
Torunn Torgersen tlf. 45 43 32 37
Inger Lindø tlf: 51 58 23 29
Johanna Bu Larssen tlf: 51 57 60 18
Torbjørg Sandmark tlf: 51 80 16 23

Tilbake