Gledessprederen høsten 2024


Gledessprederen er en klubb for mennesker med ulike funksjonsnivå fysisk og psykisk. Varmt velkommen! 

Klubben er et samarbeid mellom Gausel og Hinna menighet.

Samlingen er i Gausel kirke kl. 15.45 - 17.40 en gang i måneden.
Vi bruker kirkerommet og kirkestuen.
På programmet står sang, andakt og enkel servering. Vi spiller Bingo (kr.30). 
Ta gjerne med deg venner, støttekontakt eller andre!

Høsten 2024

  • Lørdag 14. september
  • Lørdag 12. oktober 
  • Lørdag 16. november
  • Lørdag 14. desember 


Kontaktpersoner
Torunn Torgersen tlf. 454 33 237
Inger Lindøe tlf. 951 30 070
Torbjørg Sandsmark tlf. 991 24 901

Tilbake