Gledessprederen våren 2024


Gledessprederen er en klubb for mennesker med ulike funksjonshemninger. Varmt velkommen! 

Klubben er et samarbeid mellom Gausel og Hinna menighet.

Samlingen er i Gausel kirke kl. 15.45 - 17.40 en gang i måneden.

Vi bruker kirkerommet og kirkestuen.

På programmet står sang, andakt og enkel servering. Vi spiller Bingo (kr.30). 

Ta gjerne med deg venner, støttekontakt eller andre!


Våren 2024

  • Lørdag 27. januar
  • Lørdag 24. februar
  • Lørdag 23. mars
  • Lørdag 20. april 

 

Kontaktpersoner
Torunn Torgersen tlf. 454 33 237
Inger Lindøe tlf. 951 30 070
Torbjørg Sandsmark tlf. 991 24 901

Tilbake