Givertjeneste


Fast givertjeneste til Gausel menighet

 

Hvorfor er det viktig å være med i givertjenesten i Gausel menighet?
Som menighet ønsker vi å være en positiv faktor i barn og unges hverdag på Gausel. I vår bydel er vi som kirke med å skape gode og trygge møter mellom barn, ungdom, voksne – og Gud.

Vi har et godt arbeid som har grunn til å være stolte av; babysang, minigospel, barnegospel, Kvikkas 2, G2 ungdomsklubb (for ungdom fra 8. kl.), KRIK - ballspill for ungdom, FollowMe for ungdom på videregående og lederkurs for ungdom i ulik alder. Dette er det kontinuerlige, faste arbeidet som kommer i tillegg til menighetens trosopplæringsarbeid.

Når en er med i givertjenesten, støtter en menighetens kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid. Til å drive dette arbeidet trengs det mange frivillige medarbeidere, men det er også til stor hjelp med ansatte - og noen av disse må menigheten lønne selv.

Givertjeneste er en forutsigbar inntekt for menigheten. Det gir menighetsrådet en oversikt over hvor mye inntekter som kommer til dekning av stillinger, og det har betydning for hvordan resten av inntektene disponeres. Til eksempel har det betydning i forhold til hvor ofte det samles inn offer til menighetsarbeidet i gudstjenesten.

I Gausel menighet har vi givertjeneste med 60 faste givere.
I 2018 ble det til sammen gitt ca kr. 500.000,- i fast givertjeneste til menigheten. Menigheten har lønnsutgifter på over kr. 900.000,- som dekkes av givertjeneste, loppemarked, julemesse og offer i gudstjenesten.

Menigheten har påtatt seg et ansvar og lønner flere ansatte:

  • Ungdomsleder og Informasjonsansvarlig 100 % stilling
  • Dirigent i barne og minigospel i 15 % stilling
  • Diakon i 20% stilling
  • Leder av babysang

Vil du bli med å støtte dette arbeidet på fast basis? Ta kontakt med daglig leder om du ønsker å bli med i givertjenesten, eller ønsker å endre på avtalen

Daglig leder
Olaug Mestad Slettbakk
51 81 06 33
93 65 92 96
Send e-post

Tilbake