Babysang


Babysang er et tilbud på onsdager for foreldre, og barn opp til 1 år.

 

På samlingene er det sang, regler, rytmeinstrument, såpebobler, "fallskjerm", bønn og velsignelsen tilslutt. I løpet av året har vi 3 kurs à 10 samlinger. To på vinter-/vårhalvåret og ett på høsthalvåret. Pris: 200 kr. 

Vanligvis er det to grupper hver gang. Gruppene er delt inn etter barnets alder og i forhold til om barnet har begynt å krabbe:

  • 1. gruppe kl 11.00-11.45 for de minste.
  • 2. gruppe kl 12.30-13.15 for de som er i krabbestadiet. 

    Felles lunch kl 11.45 - 12.30. Ta med niste. Vi serverer kaffe og te.

Meld deg neste kurs med å sende en e-post eller tekstmelding til babysangleder Brit L. Gundersen. 

Kontaktperson

Brit L. Gundersen
Telefon: 481 25 474
E-post: brilgun@lyse.net

Tilbake