0: Dåp


Gratulerer! Et barn er kommet til verden. Det er mange følelser knyttet til det å få barn, glede, takknemlighet, undring - men kanskje også uro og uvisshet. Hvem er den lille? Hvordan bli livet? Klarer vi å gi det som trengs? 

 

Vi vil invitere dere til å ta med alt dette til kirken. Ved døpefonten viser vi glede og takknemlighet over barnet vi har fått. Samtidig legger vi barnet i Guds hender og ber han holde det fast i sin kjærlighet. 

Barnet blir gjennom vann og ord del av noe som er større enn vi kan sette ord på.

Hvordan melde barnet til dåp?
For å gjøre avtale om dåp ber vi dere ta kontakt med Kirkens servicetorg på telefon 51 84 04 00. Kontortid er mandag – fredag kl. 08:00-15.00. Innmeldingsskjema for dåp kan dere også finne elektronisk på denne siden.   Gudstjenestene starter kl. 11.00 hvis ikke annet er oppgitt av presten. Dåpen er i starten av gudstjenesten.

Du kan låne dåpskjole gratis av kirken. Ta kontakt med soknepresten ved påmelding dersom du ønsker å låne dåpskjolen. 

Etter barnet er meldt til dåp blir dere invitert til en dåpsgruppesamling med menighetspedagog og prest i Gausel kirke. 

Kontakt:

Sokneprest 
Ole Johnny Møyholm
51 84 04 00
41 24 97 14
Send e-post

Tilbake