Søndagsskolen


Vi har samlinger på søndager fra klokken 11.00 - ca. 12.15. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Egen gruppe for 4. klasse og oppover. Velkommen!
  

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

                                                                                                                                                                          Søndagsskole våren 2022

September
16. Søndagsskole 
23. Søndagsskole 
30. Strorgudstjenste (Tårnagenter)

 

Februar
06. Søndagsskole
13. Søndagsskole
20. Storgudstjenste (konfirmanter deltar)
27. Vinterferie


Mars
06. Vinterferie 
13. Søndagsskole 

20. Storgudstjenste (4 års samling)
27. Søndagsskole

 


April
03. Søndagsskole 
10. Påske (ikke søndagsskole) 
17. Påske (ikke søndagsskole)

24. Storgudstjeneste

 

Mai
08. Søndagsskole 
15. Søndagsskole 
22. Storgudstjeneste

Tilbake

Del