Søndagsskolen


Vi har samlinger på søndager fra klokken 11.00 - ca. 12.30. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Velkommen!
  

 

Når det i programmet står at det er gudstjeneste er vi med på den. Det er ikke søndagsskole i høst og juleferien.

September
01. Storgudstjeneste
08. Søndagsskole
15. Søndagsskole
22. Storgudstjeneste
29. Menighetsweekend Furutangen

Oktober
06. Høstferie
13. Høstferie
20. Søndagsskole
27. Søndagsskole

November
03. Søndagsskole
10. Storgudstjeneste
17. Søndagsskole
24. Søndagsskole

Desember
01. Storgudstjeneste
08. Lysmesse (ikke Søndagsskole)

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

Kontakt:

Anne Beth Gilja Johansen
90539756
habjohansen@hotmail.com

Tilbake