Søndagsskolen


Vi har samlinger på søndager fra klokken 11.00 - ca. 12.30. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Velkommen! Nå som kirken har fysisk stengt, kan søndagsskolen følges på YouTube.
  

 

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

I januar og februar blir det eget opplegg for barn mellom 0 - 3 år. 

Når det i programmet står at det er gudstjeneste/storgudstjeneste er vi med på den. 

Januar
12. Søndagsskole
19. Søndagsskole
26. Storgudstjeneste

Februar
2. Sødagsskole
9. Søndagsskole
16. februar Søndagsskole

Mars
8. Søndagsskolen medvirker på gudstjensten
15. Søndagsskole
22. Søndagsskole
29. Søndagsskole

April
Ingen søndagsskole i April. 

Mai 
3. Søndagsskole
10. Søndagsskole

Det er ikke søndagsskole i skolens ferier.

Kontakt:

Anne Beth Gilja Johansen
90539756
habjohansen@hotmail.com

Tilbake