Søndagsskolen


Vi har samlinger på søndager fra klokken 11.00 - ca. 12.15. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Egen gruppe for 4. klasse og oppover. Velkommen!
  

 

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

                                                                                                                                                                          Søndagsskole høsten 2021

September
12. Storgudstjeneste (5. klassingene deltar)
19. Søndagsskole 
20. Konfirmasjonsgudstjenste

 

Oktober
03. Storgudstjeneste
10. Høstferie
17. Høstferie
24. Søndagsskole
31. Jubileumsgudstjeneste og Bispevisitas


November
07. Søndagsskole 
14. Søndagsskole 

21. Søndagsskole
28. Storgudstjeneste (LysVåken der 6. klassinger deltar)

 


Desember
05. Lysmesse

 

 

Tilbake