Søndagsskolen


Vi har samlinger på søndager fra klokken 11.00 - ca. 12.15. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Egen gruppe for 4. klasse og oppover. Velkommen!
  

 

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!                                                                                                                                                                            

September
06. Søndagsskole
13. Søndagsskole (utgår)
20. Storgudstjeneste
27. Søndagsskole
 

Oktober
18. Søndagsskole
25. Søndagsskole

 

November
01. Søndagsskole
08. Søndagsskole
22. Søndagsskole
29. Storgudstjeneste

 

Desember
13. Storgudstjeneste
 

Det er ikke søndagsskole i skolens ferier.

 

Kontakt:

Anne Beth Gilja Johansen
90539756

habjohansen@hotmail.com

Tilbake