Søndagsskolen


Søndagsskolen utgår pga. Covid-19 de nærmste ukene (sist redigert 9.11.20)

Vi har samlinger på søndager fra klokken 11.00 - ca. 12.15. Vi leker sammen, synger, har spennende andakter m.m. Egen gruppe for 4. klasse og oppover. Velkommen!
  

 

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!                                                                                                                                                                            

November
01. Søndagsskole
08. Søndagsskole
22. Søndagsskole
29. Storgudstjeneste

 

Desember
13. Storgudstjeneste

 

Søndagsskole våren 2021

Januar
10. Søndagsskole
17. Søndagsskole 
24. Storgudstjeneste
31. Storgudstjeneste (Tårnagenter)


Februar
07. Søndagsskole
14. Storgudstjeneste
21. Søndagsskole
                                                                                                                                        

Mars
14. Søndagsskole 
21. Storgudstjeneste

 

April
11. Søndagsskole
18. Storgudstjenste 
25. Søndagsskole

 

Mai
02. Søndagsskole
09. Søndagsskole 
 

Det er ikke søndagsskole i skolens ferier.

 

Kontakt:

Anne Beth Gilja Johansen
90539756

habjohansen@hotmail.com

Tilbake