Mandagsfotballen


Gauseltrimmen (også kallt mandagsfotballen) er en ukentlig fotballøkt for jenter og gutter fra ungdomsskole og langt oppover…

 

Vi har i mange år møttes hver mandag i gymsalen på Godeset skole for å trimme og se om finter og fart fortsatt sitter. Treningene begynner første mandag i september, og varer til utgangen av mai – med unntak av desember. Vi følger for øvrig skoleruta for Stavanger kommune, slik at de mandagene som faller på helligdager eller skoleferier også utgår.

Treningen er gratis, og er på "drop-in" nivå. Du kommer de gangene det passer, og du trenger ikke å si fra om du kommer eller ei. Det er forøvrig et bredt spekter av spillere, og en sosial profil!

Tidspunkt: mandager kl. 20.30 – 21.30

Tilbake